text
Historyczna mapka z zaznaczonymi praskimi miejscami związanymi ze samospaleniem Jana Palacha (Źródło: Archiwum Petra Blažka)

Miejsca pamięci

Na każdym rogu nocy płoną ognie

Ale tam w puszczy jest osolone miejsce

Gdzie krzak płonął w biały dzień....

Jan Skácel (fragment wiersza Hořící keř - Płonący krzak)

Z Janem Palachem związanych jest szereg miejsc. Niektóre z nich są bezpośrednio związane z jego losami, inne, przeciwnie, przypominają go jedynie symbolicznie. Wygląd tych miejsc pamięci w niektórych przypadkach pokazuje, jak podchodzono do czynu Palacha i jego dziedzictwa. 

W wielu miejscach istnieją teraz ulice, bulwary czy place imienia Jana Palacha (w Republice Czeskiej znajdziemy je w Bohumínie, Brnie, Břeclawiu, Čerčanech, Hořovicích, Hradcu Králove, Chomutowie, Karlových Varach, Kladnie, Kralupach nad Vltavou, Kutnej Hoře, Libercu, Litoměřicích, Mladé Boleslav, Moście, Olomuńcu, Pardubicach, Pradze, Roztokách pod Pragą, Turnovie, Ústí nad Labem czy Žďárze nad Sázavou). Imię Palacha po roku 1989 dodało do swoich nazw również wiele szkół podstawowych i średnich.

W kilku miejscach w Czechach, w których Jan Palach przebywał w różnych okresach swojego życia, odsłonięto tablice pamiątkowe.  Jego czyn w ojczyźnie (Všetaty, Mělník i Praga)  i zagranicą (Belgia, Włochy, Szwajcaria i Wielka Brytania) przypomina kilka pomników, przy których regularnie odbywają się spotkania wspomnieniowe.

Z kolei niektóre pomniki Jana Palacha nie były dotychczas odlane (najbardziej znana jest prawdopodobnie rzeźba Josefa Randy, której modele znajdują się w Winnipeg, Cleveland i Brnie). Inne zostały dokończone, nie znaleziono dla nich jednak miejsca (przykładowo dwie plastyki Johna Hejduka).

Tradycyjnym miejscem pamięci o Palachu stał się także jego grób na praskich Olszanach.