Seznam literatury

Pro potřeby těchto stránek byl využit seznam literatury otištěný v knize Jan Palach ´69 (FF UK – Togga – ÚSTR, Praha 2009). Doplněn byl o nově vydané publikace. Rozdělen je pro větší přehlednost do několika samostatných tématických oddílů.

Dobové souvislosti

BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Praha 2005.

DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno 2006.

HAVRÁNEK, Jan – POUSTA, Zdeněk (eds.): Dějiny Univerzity Karlovy, svazek IV., 1918–1990. Praha 1998.

HOPPE, Jiří (ed.): Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky, Praha – Brno 2004.

HOPPE, Jiří: Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha 2009.

HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Praha 2010.

KMEŤ, Norbert – MARUŠIAK, Juraj (eds.): Slovensko a režim normalizácie, Brati­slava – Prešov 2003.

MENCL, Vojtěch a kol.: Československo roku 1968, 2. díl, Počátky normalizace. Praha 1993.

OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích. Praha 2003.

PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí, plánování, provedení. Praha 2004.

PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Hnutí revoluční mládeže 1968–1970. Edice dokumentů, Praha 2004.

PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory. Československé a západoevropské studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha 2008.

PREČAN, Vilém a kol.: Proměny Pražského jara. Sbírka studií a dokumentů o nekapitu­lantských postojích v československé společnosti 1968–1969, Brno 1993.

Sebeupalování jako politický protest

BIGGS, Michael: Dying without Killing. Self-Immolations, 1963–2002, In: GAMBETTA, Diego (ed.): Making Sense of Suicide Missions. Oxford 2005, s. 173–208, 320–324, dostupné on-line (ověřeno 8. 7. 2011).

BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec (1909–1968). Warszawa 2010.

BLAŽEK, Petr: Sebeupálení jako forma radikálního politického protestu ve světě, In: SVOBODA, Libor (eds.): Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 339–352.

ČERNÝ, Milan: Živé pochodně v roce 1969, In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 99, č. 7 (říjen 2003), s. 360–365.

KAMIŃSKI, Łukasz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 115–127.

MONESTIER, Martin: Dějiny sebevražd. Dějiny, technika a zvláštnosti dobrovolné smrti. Praha 2003.

Jan Palach

BLAŽEK, Petr – JAREŠ, Jakub – EICHLER, Patrik a kol.: Jan Palach ´69. Praha 2009.

BRENNER, Christiane: Tod für einen Sozialismus mit „menschlichen Gesicht“. Jan Palach, In: SATJUKOW, Silke – GRIES, Reiner (eds.): Sozialistische Helden. Eine Kul­turgeschichte der Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Berlin 2002, s. 256–266.

CULEK, Josef (ed.): Jan Palach – 11. 8. 1948–19. 1. 1969. Praha 1990.

HOPPE, Jiří: Nejvyšší oběť Jana Palacha, In: Společenskovědní předměty, roč. 3, č. 2 (2003), s. 3–8.

KANTŮRKOVÁ, Eva: O etice Palachova činu, In: Tvar, roč. 3, č. 4 (1992), s. 6–7.

KMUNÍČKOVÁ, Zdeňka: Poslední dny Jana Palacha. Praha 2009.

LEDERER, Jiří: Jan Palach. Ein biografischer Bericht. Zürich 1982.

LEDERER, Jiří: Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta. Praha 1990.

MAZÁČOVÁ, Barbora – Veronika POKORNÁ – Pavel SUCHÁNEK (eds.): Ve jmé­nu života Vašeho... Praha 1990.

NÁDVORNÍK, Pavel (ed.): Jan Palach. Praha 1990.

SABATOS, Charles: Hořící tělo jako ikona odporu. Jan Palach v české a světové literatuře, In: Kuděj, roč. 6, č. 2 (2004), s. 59–77.

SADECKÝ, Josef (ed.): Živé pochodně. Zürich 1980.

SLACH, Miloslav: Světlo v soumraku. Kyjov 1994.

ŠRAJER, Jindřich: Suicidum, sebeobětování, nebo mučednictví? Triton, Praha 2009.

TREPTOW, Kurt W.: The winter of despair. Jan Palach and the collapse of the Prague Spring, In: Ukrainian Quarterly, roč. 45, č. 1 (1989), s. 30–47.

UHLÍŘ, Jan Boris: Osudové dny Jana Palacha. Die Schicksalstage Jan Palach, In: Histo­rický obzor, roč. 8, č. 2 (1997), s. 19–22.

Věrni zůstaneme – pocta Janu Palachovi. Sborník Společnosti Jana Palacha ve Všetatech. Všetaty 1999.

VOJTOVÁ, Maria: Proč jsem nemluvila. Třebíč 1996.

Evžen Plocek

EICHLER, Patrik: Následovníci Jana Palacha. Evžen Plocek, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 108–114.

KLUKAN, Petr: Zamlčená oběť. Almanach ke 40. výročí sebeupálení Evžena Plocka z Jihlavy. Jihlava 2009.

LEDERER, Jiří: Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 231–345.

SADECKÝ, Josef (ed.): Živé pochodně. Zürich 1980.

SIMONIDES, Fratišek (ed.): Zamlčená oběť. Almanach k 21. výročí sebeupálení Evže­na Plocka z Jihlavy. Jihlava 1990.

ZÍDEK, Petr: Záhada pochodně č. 3, In: Lidové Noviny, 11. duben 2009.

Jan Zajíc

CIKRYT, Václav: Jan Zajíc 3. 7. 1950–25. 2. 1969. Šumperk 1991.

EICHLER, Patrik: Následovníci Jana Palacha. Evžen Plocek, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 108–114.

LEDERER, Jiří: Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 231–345.

SADECKÝ, Josef (ed.): Živé pochodně. Zürich 1980.

VALOUCH, František: Básnický fragment Jana Zajíce, In: Severní Morava. Vlastivěd­ný sborník, sv. 60 (1990), s. 57–58.

ZÍDEK, Petr: Záhada pochodně č. 3, In: Lidové Noviny, 11. duben 2009.

Sándor Bauer

HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Torst – ÚSTR, Praha 2010.

EISLER, Jerzy: Polski rok 1968. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006.

KAMIŃSKI, Łuskaz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 115–127.

Oskar Brüsewitz

KLIER, Freya: Oskar Brüsewitz – Leben und Tod eines mutigen DDR-Pfarrers. Berlin 2004.

KOWALCZUK, Ilko Sascha – SELLO, Tom: „Für ein freies Land mit freien Menschen.“ Opposition und Widerstand in Biographien und Fotos. Berlin 2006.

KRAMPITZ, Karsten – TAUTZ, Lothar – ZIEBATH, Dieter (eds.): „Ich werde dann gehen…“. Erinnerungen an Oskar Brüsewitz. Leipzig 2006.

MOTSCHMANN, Klaus: Oskar Brüsewitz. Würzburg 1978.

MÜLLER-ENBERGS, Helmut – STOCK, Wolfgang – WIESNER, Marco: Das Fanal. Das Opfer des Pfarrers Brüsewitz aus Rippicha und die evangelische Kirche. Münster 1999.

NEUBERT, Ehrhart: Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989. Berlin 1997.

SCHULZE, Harald (ed.): Das signal von Zeit – Reaktionen der Kirche, des Staates und der Medien auf die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz 1976. Eine Dokumentation. Leipzig 1993.

VILÍMEK, Tomáš: „Protestuji proti církevní politice NDR!“, In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 128–137.
ZECH, Karl-Adolf: Die Angst vor dem toten Landpfarrer, In: Horch und Guck, roč. 2, č. 19 (1996), s. 1–32.

Thich Quang Duc

BIGGS, Michael: Dying without Killing. Self-Immolations, 1963–2002, In: GAMBETTA, Diego (ed.): Making Sense of Suicide Missions. Oxford 2005, s. 173–208, 320–324, dostupné on-line: http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/immolation.pdf (ověřeno 8. 7. 2011).

BRADLEY, Mark: Vietnam and war. New York 2009.

HALBERSTAM, David: The Making of a Quagmire. New York 1965.

GUNN, Jeremy T.: Spiritual weapons. The Cold War and the Forging of an American National Religion. Westport 2009.

IČO, Ján – HLAVATÁ, Lucie – STRAŠÁKOVÁ, Mária – KARLOVÁ, Petra: Dějiny Vietnamu. Praha 2008.

JACOBS, Seth: Cold war mandarin. Ngo Dinh Diem and the origins of America's war in Vietnam, 1950–1963. Maryland 2006.

KEOWN, Damien: Buddhist ethics. A very short introduction. New York 2005.

MONESTIER, Martin: Dějiny sebevražd. Dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné smrti. Praha 2003.

WILSON, Liz (ed.): The living and the dead. Social dimensions of death in South Asian religions. New York 2003.

Romas Kalanta

BIGGS, Michael: Dying without Killing. Self-Immolations, 1963–2002, In: GAMBETTA, Diego (ed.): Making Sense of Suicide Missions. Oxford 2005, s. 173–208, 320–324, dostupné on-line: http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/immolation.pdf (ověřeno 8. 7. 2011).

EGIDIJUS, Aleksandravičius – KASTYTIS, Antanaitis: Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris. Vilnius 2002.

KAMIŃSKI, Łuskaz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 115–127.

LAUBE, Roman: Kaunaské jaro 1972 a oběť Romase Kalanty, In: Navýchod, č. 1 (2009), dostupné na stránce http://navychod.cz/articles.php?id=f486f146-ad18-11df-aa30-00304830bcc4 (ověřeno 13. 7. 2011).

VOSYLYTÉ, Jüraté: Romas Kalanta, In: kol. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunisticznych w latach 1956–1989. Tom II. Warszawa 2007, s. 252–253.

Musa Mamut

DZHEMILEV, Rešat (ed.): Musa Mamut. Human Torch. Collection of Documents. New York 1986.

KAMIŃSKI, Łuskaz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 115–127.

kol. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunisticznych w latach 1956–1989. Tom II. Warszawa 2007, s. 742–743.

UEHLING, Greta: Squatting, Self-Immolation, and the Repatriation of Crimean Tatars, In: Nationalities Papers, roč. 28, č. 2 (2000), s. 317–341.

Elijahu (Ilja Aronovič) Rips

HRADILEK, Adam: Myslet na celý svět. Rozhovor s Elijahu Ripsem, In: Paměť a dějiny, roč. 3, č. 1 (2009), s. 40–45, dostupné na stránce http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0901/040-045.pdf (ověřeno 19. 7. 2011).

HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Praha 2010.

JANSONS, Ritvars (ed.): The Aftermath of Prague Spring nad Charter 77 in Litvia/the Baltics. Vilnius 2008, dostupné na stránce http://www.itl.rtu.lv/LVA/Praga68/index.php?id=1002 (ověřeno 19. 7. 2011).

KAMIŃSKI, Łuskaz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. Praha 2009, s. 115–127.

Ryszard Siwiec

BLAŽEK, Petr – KAMIŃSKI, Łukasz – VÉVODA, Rudolf (eds.), Polsko a Českoslo­vensko v roce 1968. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Varšava, 4.–5. září 2003. Praha 2006.

BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti oku­paci Československa v roce 1968. Praha 2008.

BLAŽEK, Petr: Ryszard Siwiec (1909–1968). Warszawa 2010.

DRYGAS, Maciej J.: Było wtedy ostre słońce… Jak powstawał film o Siwcu, In: Kwartal­nik filmowy, č. 1 (1993), s. 63–67.

DRYGAS, Maciej J.: Testament (Słuchowisko dokumentalne), In: Kwartalnik filmowy, č. 1 (1993), s. 69–83.

DRYGAS, Maciej J.: Usłyszcie mój krzyk (Lista montażowa), In: Kwartalnik filmowy, č. 1 (1993), s. 44–59.

EISLER, Jerzy: Polski rok 1968. Warszawa 2006.

KALISKI, Bartosz: Płomień Ryszarda Siwca, In: Karta, č. 44 (2005), s. 78–97.

KAMIŃSKI, Łukasz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – JAREŠ, Jakub – EICHLER, Patrik a kol.: Jan Palach ´69. Praha 2009.

SIWIEC, Wit: 8 września 1968 r. Żywa pochodnia na Stadionie X‑lecia. b.m. 1981.