Romas Kalanta

* 22 lutego 1953, Olita (Alytus)

† 15 maja 1972, Kowno (Kaunas)

„O moją śmierć oskarżcie totalitarny system polityczny.“

Romas Kalanta, 14 maja 1972

W dniu 14 maja 1972 r. w Kownie (Kaunas) polał się benzyną i podpalił w proteście przeciwko radzieckiej okupacji Litwy 19-letni robotnik Romas Kalanta.

Romas Kalanta urodził się 22 lutego 1953 r. w rodzinie robotniczej. Jego ojciec był weteranem II wojny światowej, komunistą i zwolennikiem radzieckiego reżimu. Matka, przeciwnie, była wierząca i wychowywała swoje dzieci w duchu katolicyzmu. Romas uczył się w szkole średniej w Kownie. Czytał dużo powieści, pisał wiersze, grał na gitarze i razem z przyjaciółmi podziwiał ruch hippisów, który cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży litewskiej. Chętnie również malował, w jego twórczości często pojawiały się motywy krzyża, ognia i cierpiącego człowieka.

W roku 1971 Kalanta popadł w konflikt z kierownictwem szkoły. Powodem było jego wystąpienie na seminarium historycznym, podczas którego krytykował marksizm. Rozważał także wstąpienie do katolickiego seminarium w Kownie. Ostatecznie w tym samym roku został wyrzucony z Komunistycznego Związku Młodzieży, a po nie zdaniu egzaminu maturalnego, przeniósł się do szkoły wieczorowej. Pracował jako robotnik w fabryce.

Samospalenie Kalanty prawdopodobnie inspirowane było przykładem Jana Palacha, o którego proteście Litwini dowiedzieli się z zagranicznych stacji radiowych. W dniu 14 maja 1972 r. o godz. 12.30 Kalanta przyszedł na główną ulicę Aleję Wolności, gdzie pod fontanną spotykała się miejscowa młodzież. Było to przed Teatrem Muzycznym w Kownie, naprzeciwko głównego budynku rządu radzieckiego w mieście. Tutaj polał się benzyną, którą przyniósł ze sobą w trzylitrowej pękatej butli i podpalił się. Według niektórych źródeł wykrzyknął hasło: „Wolność dla Litwy!”. Niedaleko fontanny odnaleziono jego notatnik z informacją: „O moją śmierć oskarżcie proszę totalitarny system polityczny”. Jego ciało uległo poparzeniu w 90 %. Nieprzytomny został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia.

Pod wpływem nacisków urzędów rodzina była zmuszona 18 maja 1972 r. rozpocząć pogrzeb o dwie godziny wcześniej, niż pierwotnie informowano (nagrobek mógł być postawiony dopiero w roku 1982). Wywołało to duże wzburzenie wśród młodzieży. Kondukt pogrzebowy przerodził się w uliczne antyradzieckie zamieszki, które trwały dwa dni i zostały stłumione siłą. Ogółem podczas nich zatrzymano 402 osoby, 7 z nich oskarżono później o „chuligaństwo” i skazano bezwarunkowo na 3 lata więzienia. Setki pozostałych zostały wyrzucone ze szkół bądź zakładów pracy. Według końcowego sprawozdania wileńskiej KGB w następnych miesiącach wzorem Kalanty podpaliło się kolejnych 13 osób.

W czerwcu 1972 r. litewska prasa opublikowała sprawozdanie rzekomej komisji lekarskiej, która stwierdziła, że Kalanta był psychicznie chory. Ostatecznie przywrócono mu nawet prawa członka komsomołu. Dopiero w roku 1989, na podstawie decyzji prokuratury, powołano nową komisję lekarską, której postanowienie było zupełnie inne. Jej zdaniem Kalanta przed wykonaniem swojego czynu był poczytalny i nie może być uważany za psychicznie chorego. O jego czynie napisano kilka książek a w roku 1999 nakręcono także film dokumentalny. W dniu 4 lipca 2000 r. Kalanta został pośmiertnie odznaczony przez litewskiego prezydenta Valdasa Adamkusa. W dniu 14 maja 2002 na miejscu jego tragicznego czynu odsłonięto pomnik.

Literatura >>>

BIGGS, Michael: Dying without Killing. Self-Immolations, 1963–2002, In: GAMBETTA, Diego (ed.): Making Sense of Suicide Missions. Oxford University Press, Oxford 2005, s. 173–208, 320–324, dostupné on-line: http://users.ox.ac.uk/~sfos0060/immolation.pdf (ověřeno 8. 7. 2011)

EGIDIJUS, Aleksandravičius – KASTYTIS, Antanaitis: Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris. Baltos Lankos, Vilnius 2002.

KAMIŃSKI, Łuskaz: První živá pochodeň ve východním bloku. Ryszard Siwiec (1909–1968), In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol: Jan Palach ´69. FF UK – ÚSTR – Togga, Praha 2009, s. 115–127.

LAUBE, Roman: Kaunaské jaro 1972 a oběť Romase Kalanty, In: Navýchod, č. 1 (2009), dostupné na stránce http://navychod.cz/articles.php?id=f486f146-ad18-11df-aa30-00304830bcc4 (ověřeno 13. 7. 2011).

VOSYLYTÉ, Jüraté: Romas Kalanta, In: kol. autorů: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunisticznych w latach 1956–1989. Tom II. Karta, Warszawa 2007, s. 252–253.

Filmové dokumenty

Fontano vaikai (Dětská fontána), rež. Raimundas Banionis a Andrius Šiuša, 1999, Litva.