text
Studenti vycházejí z areálu kolejí v Brně-Husovicích, aby uctili památku Jana Palacha. Dne 21. ledna 1969 byly koleje pojmenovány po Janu Palachovi (Zdroj: ČTK, foto: Emil Bican)
Proti pietním shromážděním bezpečnostní složky nezasahovaly. Na snímku průvod studentů, pedagogů a zaměstnanců Vysoké školy báňské, který prošel 21. ledna 1969 Ostravou (Zdroj: ČTK, foto: Věněk Švorčík)
První strana rozkazu náčelníka Hlavní správy Veřejné bezpečnosti o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s pohřbem Jana Palacha, který byl 24. ledna 1969 vydán plk. Josefem Hrubým (Zdroj: ABS)
Obálka alba s fotografiemi z pražské demonstrace 26. ledna 1969 (Zdroj: ABS)
Pražská demonstrace, 26. leden 1968 (Zdroj: ABS)
Pražská demonstrace, 26. leden 1968 (Zdroj: ABS)
Pražská demonstrace, 26. leden 1968 (Zdroj: ABS)
Zpráva Městské správy Veřejné bezpečnosti Praha o demonstraci, která se v centru hlavního města uskutečnila 26. ledna 1969 (Zdroj: ABS)
Zpráva Městské správy Veřejné bezpečnosti Praha o demonstraci, která se v centru hlavního města uskutečnila 26. ledna 1969 (Zdroj: ABS)

Demonstrace

„Po provedené sadové úpravě kolem sochy sv. Václava se situace v tomto prostoru podstatně zlepšila. Sadová úprava znemožnila, aby pod pomníkem sv. Václava se soustřeďovaly skupiny občanů, kteří svojí přítomností podstatně narušovali plynulost a bezpečnost zejména kolejové dopravy.“

Ze zprávy vedení Veřejné bezpečnosti o ohlasech

na čin Jana Palacha, leden 1969

Jeden z nejviditelnějších ohlasů veřejnosti na čin Jana Palacha představovala pouliční shromáždění. V řadě měst se uskutečnily poklidné pietní průvody, kterých se účastnilo až několik desítek tisíc osob. Organizovali je většinou zástupci vysokoškoláků, bezpečnostní složky proti nim nezasahovaly. V centru Prahy se však uskutečnilo také několik živelných demonstrací proti okupaci Československa a nastupující „normalizaci“.

Již 17. ledna 1969 se na Václavském náměstí shlukovali lidé v místech, kde byly vylepeny letáky s informacemi o tragické události, především u sochy sv. Václava a poblíž místa Palachova činu. Další den večer se v centru Prahy uskutečnila první spontánní demonstrace, které se zúčastnilo tisíc převážně mladých lidí. Podle zprávy Veřejné bezpečnosti vyvolávali různá hesla, například „Zrušte cenzuru! Zakažte Zprávy! Rusové domů!“. Zaznívala také hanlivá hesla na adresu Brežněva a Husáka.

>>>

Podobná pouliční demonstrace se odehrála také den po pohřbu Jana Palacha. Dne 26. ledna 1969 okolo 17. hodiny se několik set osob shromáždilo u sochy sv. Václava. Odtud se průvod vydal k Můstku a prošel centrem města až do Karmelitské ulice. Postupně se k němu přidávali další lidé, podle odhadu čítal zhruba tři tisíce osob. Po zásahu bezpečnostních složek se část demonstrantů vrátila zpátky do centra, kde opět docházelo ke střetům s příslušníky Veřejné bezpečnosti. Nakonec byli demonstranti rozehnáni v Opletalově ulici. Celkem bylo předvedeno 193 osob, mezi nimiž převažovali mladí dělníci.

Dne 27. ledna 1969 se na Václavském náměstí opět shromažďovaly skupiny mladých lidí. Ve večerních hodinách se v centru Prahy uskutečnila poslední demonstrace, které se tentokrát zúčastnily asi dva tisíce osob. O den později byla kolem sochy sv. Václava provedena sadová úprava, která měla zajistit, aby se v její blízkosti neshlukovali lidé.

>>>