text
Dobová mapka se zakreslenýmu pražskými místy souvisejícími se sebeupálením Jana Palacha (Zdroj: Archiv Petra Blažka)

Místa paměti

Na každém rohu noci planou ohnivci

Ale tam na poušti je osolené místo

Kde hořel keř za bílého dne...

Jan Skácel (verše z básně Hořící keř)

S Janem Palachem je spojena řada konkrétních míst. Některá z nich s jeho životními osudy přímo souvisí, jiná je naopak připomínají výhradně symbolicky. Podoba těchto míst paměti také v některých případech odráží, jakým způsobem bylo k Palachově činu a jeho odkazu přistupováno.

V mnoha městech nyní existují ulice, nábřeží či náměstí pojmenované po Janu  Palachovi (v českých zemích je najdeme v Bohumíně, Brně, Břeclavi, Čerčanech, Hořovicích, Hradci Králové, Chomutově, Karlových Varech, Kladně, Kralupech nad Vltavou, Kutné Hoře, Liberci, Litoměřicích, Mladé Boleslavi, Mostu, Olomouci, Pardubicích, Praze, Roztokách u Prahy, Turnově, Ústí nad Labem či Žďáru nad Sázavou). Palachovo jméno přijalo po roce 1989 do svého názvu také několik základních i středních škol.

Na několika místech v Čechách, kde Jan Palach v různých obdobích svého života pobýval, byly v minulosti odhaleny pamětní desky. Jeho čin také doma (Všetaty, Mělník a Praha) i v zahraničí (Belgie, Itálie, Švýcarsko a Velká Británie) připomíná několik pomníků, kde se konají pravidelná pietní setkání.

Některé pomníky Jana Palacha naopak doposud nebyly odlity (nejznámější je patrně socha od Josefa Randy, jejíž modely jsou umístěny ve Winnipegu, Clevelandu a Brně). Jiné dokončeny byly, ale nebylo místo pro jejich instalaci (například dvě plastiky Johna Hejduka).

Palachovu památku si lidé tradičně připomínají rovněž u jeho hrobu na pražských Olšanech.