text
Článek o odhalení pomníku Jana Palacha vyšel v roce 1970 v exilovém časopise České slovo. Jeho fotokopii pořídili příslušníci Státní bezpečnosti (Zdroj: ABS)
Starosta Říma Clelio Darida při projevu 18. ledna 1969. Fotografie se dochovala ve svazku StB (Zdroj: ABS)
Pomník Jana Palacha v Římě (Zdroj: Archiv Jiřího Palacha)
První strana mimořádného vydání římských Listů k prvnímu výročí sebeupálení Jana Palacha, které vyšlo péčí Jiřího Pelikána (Zdroj: Archiv Radka Schovánka)
Náměstí Jana Palacha a Československá ulice v Římě (Foto: Jindřich Kubík)
Pomník Jana Palacha v Římě (Foto: Jindřich Kubík)
Pomník Jana Palacha v Římě (Foto: Jindřich Kubík)

Pomník Jana Palacha

Řím, Piazza Jan Palach

„Zářivá obloha s horkými dny

pevné kamenné podnoží

takovou modř nebe vymaloval Bůh

do ní se tyčí tvoje ruce

konečky prstů se dotýkáš modra“

Z básně Anastáze Opaska Pomník Jana Palacha v Římě

Čin Jana Palacha vzbudil velký ohlas v Itálii, kde byla z iniciativy římského listu Il Tempo vyhlášena již na konci ledna 1969 sbírka na pořízení pomníku pražskému studentovi. Sbírka byla úspěšná a již o rok později byla socha slavnostně odhalena. Hlavní projev měl starosta Říma a poslanec Clelio Darida, který se rok předtím osobně zúčastnil v čele římské delegace Palachova pohřbu v Praze.

Při příležitosti odhalení pomníku v neděli 18. ledna 1970 bylo po Janu Palachovi pojmenováno náměstí, kde byla socha umístěna (původní název byl Náměstí 17. olympiády). Okolní ulice jsou pojmenovány podle zemí, které v roce 1960 soutěžily na letních olympijských hrách – jedna z nich nese jméno po Československu.

Autorem pomníku je italský sochař Vittorio Colbertaldo (1902–1979). Bronzová socha je umístěna na travertinovém podstavci a znázorňuje mladého člověka obklopeného plameny a zvedajícího ruce k nebi. Dynamická podoba odpovídá moderní architektuře okolních budov, které byly původně vystavěny jako součást olympijské vesnice.

>>>

Římské náměstí není jediným místem na Apeninském poloostrovu, které nese Palachovo jméno. V Itálii je po něm pojmenováno deset ulic, vysokoškolské koleje v Benátkách či monumentální schodiště v Terstu.

>>>