text
Místo u kašny zachytil technik Veřejné bezpečnosti 16. ledna 1969 krátce po činu Jana Palacha (Zdroj: ABS)
První strana zprávy o sebeupálení Jana Palacha, kterou vypracovala 19. ledna 1969 Městská správa Veřejné bezpečnosti Praha (Zdroj: ABS)
Fotografie pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Viktor Portel)
Fotografie pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Viktor Portel)
Fotografie pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Viktor Portel)
Fotografie pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Viktor Portel)
Fotografie pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Viktor Portel)
Snímek pomníku byl pořízen z rampy před Národním muzeem, 2011 (Foto: Petr Blažek)
Fotografie okolí pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Petr Blažek)
Fotografie okolí pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Petr Blažek)
Fotografie okolí pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, 2008 (Foto: Petr Blažek)
Pamětní desky Jana Palacha, Jana Zajíce a obětí komunismu, 2005 (Foto: Petr Blažek)
Desky se nachází pod pomníkem sv. Václava, 2005 (Foto: Petr Blažek)

Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

Praha 1, Václavské náměstí

„Málokdo tento pomník zná. Mnoho lidí přes něj přejde, aniž by si ho všimlo. Na kříži je nevýrazný nápis. Pomník nikomu nic nevnucuje, zcela se nehodí ke vzpomínkovým slavnostem. Není heroický, je právě pouze tou soukromou připomínkou.“

Václav Cílek

Neokázalý pomník je umístěn několik metrů od kašny před budovou Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, kde se Jan Palach 16. ledna 1969 polil benzínem a zapálil. Na tomto místě se v následujících dnech konala hladovka na podporu jeho požadavků a byla zde také vystavena jeho posmrtná maska.

Autory pomníku jsou výtvarnice Barbora Veselá a architekti Čestmír Houska a Jiří Veselý. Na rozdíl od naprosté většiny memoriálních artefaktů zdůraznili horizontálu – z dlažby chodníku vystupují dvě nízké kruhové mohyly propojené bronzovým křížem (pomník má současně symbolizovat lidskou postavu jako pochodeň). Poloha kříže naznačuje směr, kde zapálený Jan Palach padnul k zemi. Na levém rameni kříže jsou umístěna jména Jana Palacha a Jana Zajíce s jejich životními letopočty.

Autoři pomníku v soutěžním návrhu uvedli, proč zvolili tento symbol: „V našem kulturním prostředí byl s obětí spojován vždy symbol kříže. V křesťanské tradici kříž přináší vykoupení. Náš kříž se svým významem blíží křížům označovaným jako smírčí. Ty byly obecně a většinou vztyčovány ve volné krajině jako pomníky smířené viny, jako přiznání a odčinění neblahé události a možnost vyrovnání se s ní. Nechceme však konejšit. O našem kříži nelze s konečnou platností rozhodnout, je-li před vztyčením a nebo je z naší lhostejnosti už povalen, stejně jako vynořující se vrcholky mohyl se mohou právě propadat do podzemí – do našeho podvědomí, do zapomínané a zatlačované historie a pomalu mohou splynout s terénem.“

>>>

Pomník odhalil 16. ledna 2000 starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister spolu se zástupci Společnosti Jana Palacha ze Všetat a společnosti Thimm, která uhradila část nákladů na jeho výrobu. U pomníku se konají pietní akce.

V horní části Václavského náměstí, okolo třiceti metrů pod Pomníkem sv. Václava, se od listopadové revoluce nachází spontánně vytvořené pietní místo připomínající oběti komunismu ve formě dřevěného kříže a trnové koruny. Postupně zde byly také umístěny dvě mramorové desky. První je věnována Janu Palachovi a Janu Zajícovi. Druhou desku, která je věnována „obětem komunismu“ zde instalovalo Sdružení bývalých politických vězňů.

>>>