text
Index Jana Palacha z VŠE (Zdroj: Archiv UK)
Stará budova VŠE (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)
Stará budova VŠE (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)
Stará budova VŠE (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)
Stará budova VŠE (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)
Stará budova VŠE (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)
Churchillův pomník byl v parku před budovou VŠE odhalen 17. listopadu 1999 (2. listopad 2012, foto: Petr Blažek)

Areál Vysoké školy ekonomické v Praze

Praha 3, Náměstí Winstona Churchilla 4

„Asi tak v březnu 1968 se na naší VŠE začala zřizovat Akademická rada studentů (ARS). Honzík se zapojil do organizace a jako zástupce své skupiny byl v parlamentu (studentském) a mám dojem, že byl i členem předsednictva ARS.“

Výpověď studenta VŠE Ladislava Žižky, 27. leden 1969

V letech 1966–1968 Jan Palach studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Přednášky a semináře navštěvoval v areálu na Žižkově, který sídlil na tehdejším náměstí Gustava Klimenta (dnes Náměstí Winstona Churchilla). Funkcionalistická budova byla dokončena v roce 1935 a původně v ní sídlilo učňovské učiliště. Když v roce 1953 VŠE vznikla, získala tuto budovu pro své účely, využívá ji dodnes.

Na počátku ledna 1969 napsal Jan Palach dopis studentskému představiteli Lubomíru Holečkovi (1946–1976), ve kterém navrhl obsadit hlavní budovu Československého rozhlasu na Vinohradské třídě a vysílat výzvu ke generální stávce. Podle jeho plánu měli sehrát v této akci důležitou rolu studenti Vysoké školy ekonomické z nedalekého žižkovského areálu.

Žižkovské náměstí, kde má hlavní sídlo VŠE, vzniklo v souvislosti s výstavbou funkcionalistické budovy Všeobecného pensijního ústavu (dnes zde sídlí Dům odborových svazů). Od roku 1935 proto neslo název – U Pensijního ústavu. V roce 1955 bylo náměstí pojmenováno po komunistickém politikovi a poúnorovém ministru průmyslu Gustavu Klimentovi (1889–1953).

>>>

V letech 1977–1990 pak neslo název po komunistickém politikovi a československém prezidentovi Antonínu Zápotockém (1884–1957), který byl v poválečném období předsedou Ústřední rady odborů. Socha Zápotockého, která stála ve středu náměstí, byla po roce 1989 odstraněna. Náměstí pak bylo přejmenováno po britském premiérovi Winstonu Churchillovi (1874–1965).

>>>